Παραρτήματα Κύπρου

ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Διεύθυνση: Κοραή 4

Πόλη: ΛΑΡΝΑΚΑ

Τηλέφωνο: (00 35 724) 65 52 82

Διεύθυνση: Μαρία Νεοκλέους-Λαμπριανίδου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μαρία Νεοκλέους-Λαμπριανίδου

email: marolambrianidou@yahoo.com

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ A΄

Διεύθυνση: Πυθίας 9Α, Αγ. Φύλαξη

Πόλη: Λεμεσός

Τηλέφωνο: (0035725) 73 41 44

Διεύθυνση: Μόνιμη συνεργάτις: Αλίκη Κυριάκου

email: kyriacoualiki@yahoo.com

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ B΄

Διεύθυνση: Αιγαίου 5

Πόλη: Λεμεσός

Τηλέφωνο: Τηλ. (00 35 725) 87 21 14

Διεύθυνση: Μόνιμη συνεργάτις: Βάσω Βασιλείου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Λεμεσός

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ΄

Διεύθυνση: Τροόδους 4

Πόλη: Λεμεσός

Τηλέφωνο: (00 35 725) 56 56 49

Διεύθυνση: Μόνιμη συνεργάτης: Κάτια Στυλιανού

email: k.stylianou@eol.comcy

ΤΜΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ΄

Διεύθυνση: 1ης Απριλίου 24

Τ.Κ: 4003 (Μέσα Γειτονιά)

Πόλη: Λεμεσός

Τηλέφωνο: (00 35 725) 72 63 16

Διεύθυνση: Μόνιμη συνεργάτις: Μάγδα Επαμεινώνδα