Ακουστική Κιθάρα / Μπάσο

Διάρκεια Σπουδών

8 χρόνια