Κοντραμπάσο

Διάρκεια Σπουδών

Προκαταρκτική 1
Κατώτερα 1
Μέση 2
Ανωτέρα 3-4
Σύνολο ετών 7-8

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Αρμονία Γ – Σολφέζ ΣΤ – Μορφολογία – Ιστορία Μουσικής – Υποχρεωτικό Πιάνο – Μουσική δωματίου – Ορχήστρα – Πρίμα Βάστα – Διδασκαλία