Περικλής Kούκος

ΣΥΝΘΕΣΗ (1990)

ΦΟΥΓΚΑ (1989)

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ (1985)

ΑΡΜΟΝΙΑ-ΩΔΙΚΗ (1982)