Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες


Οδηγός Σπουδών


Στον Οδηγό Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη φοίτηση στο Εθνικό Ωδείο, τα ελάχιστα έτη σπουδών, τις εξετάσεις κ.ά.

Μάθε περισσότερα »

Εγγραφές / Φοίτηση


Οι εγγραφές ξεκινούν το Σεπτέμβριο για το Α’ και τον Φεβρουάριο για το Β’ εξάμηνο. Η φοίτηση σε όλα τα ειδικά μαθήματα μουσικής είναι δεκάμηνη.

Μάθε περισσότερα »

Δίδακτρα


Τα δίδακτρα είναι ετήσια και κυμαίνονται ανάλογα με την τάξη φοίτησης και τη βαθμίδα του καθηγητή.

Μάθε περισσότερα »

Εξετάσεις


Οι εξετάσεις χωρίζονται σε Κατατακτήριες, Ετήσιες Επιθεωρήσεις, Προαγωγικές και Απολυτήριες. Διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονταν από τη Γραμματεία.

Μάθε περισσότερα »

Υποτροφίες – Παροχές


Το Εθνικό Ωδείο εκτός από υποτροφίες και βραβεία σε αριστούχους σπουδαστές, παρέχει διευκολύνσεις σε διάφορες ευπαθείς ομάδες σπουδαστών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε διάφορα μουσικά σύνολα και χορωδίες.

Μάθε περισσότερα »