Εγγραφές / Φοίτηση

Εγγραφές / Φοίτηση


Εγγραφές


Διάρκεια σχολικού έτους:
1 Σεπτεμβρίου 2020 – 20 Ιουνίου 2021.

Εγγραφές Α΄ εξαμήνου:
Από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου.

Εγγραφές Β΄ εξαμήνου:
Όλο τον Φεβρουάριο.

Οι αρχάριοι μαθητές γράφονται στην Α’ Προκαταρκτική τάξη στην ενόργανη ή φωνητική μουσική, ενώ όσοι προέρχονται από ιδιαίτερα μαθήματα μπορούν μετά από Κατατακτήριες Εξετάσεις που διενεργούνται να καταταγούν σε ανώτερη βαθμίδα.

Μεταγραφές


Μαθητές προερχόμενοι από άλλο ωδείο οφείλουν να προσκομίσουν το Βιβλιάριο Σπουδών τους, καθώς και Βεβαίωση, ως αποδεικτικά φοίτησής τους για τη μετεγγραφή τους.

Τα τυπικά αυτά στοιχεία, χρήσιμα και διαφωτιστικά σχετικά με την πορεία του σπουδαστή στο Ωδείο / Μουσική Σχολή όπου φοιτούσε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι δεσμευτικά για το Εθνικό Ωδείο

Όταν οι γνώσεις του, η τεχνική στο παίξιμο του οργάνου και η ύλη που έχει διδαχτεί παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, είναι προφανές ότι ο νεοεισερχόμενος δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αντίστοιχης τάξης του Εθνικού Ωδείου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να του ζητηθεί με εισήγηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, να δώσει ο υποψήφιος σπουδαστής κατατακτήριες εξετάσεις.

Φοίτηση


Η διδασκαλία των Ειδικών Μαθημάτων γίνεται ατομικά σε κάθε έναν μαθητή, δύο φορές την εβδομάδα και διαρκεί το λιγότερο 20΄ στις μικρές τάξεις και 45΄ στην Ανωτέρα τάξη. Σε ειδικές περιπτώσεις και για διευκόλυνση του σπουδαστή μπορεί να γίνουν και μία μόνο φορά την εβδομάδα. Τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα γίνονται ομαδικά.

Σε περιπτώσεις μικρών ηλικιακά σπουδαστών ή σπουδαστών που στερούνται μουσικού οργάνου για τη μελέτη τους στο σπίτι – απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει κάποιος στα μεγαλύτερα επίπεδα – μπορεί να χρειαστεί παραμονή σε μια τάξη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το ελάχιστο προβλεπόμενο από τον ισχύοντα νόμο.

Προκειμένου για σπουδές που στοχεύουν σε απολυτήριο τίτλο, ο χρόνος φοίτησης σε κάθε σχολή: Προκαταρκτική / Κατωτέρα / Μέση / Ανωτέρα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της από το διάταγμα, οριζόμενης ως ελάχιστη φοίτηση.

Έναρξη όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων: Αρχές Οκτωβρίου.

Προεγγραφές υποχρεωτικών: από αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι συνήθεις ημέρες διδασκαλίας των μαθημάτων είναι:

  • Δευτέρα – Πέμπτη
  • Τρίτη  –  Παρασκευή
  • Τετάρτη  –  Σάββατο