Βυζαντινή Μουσική

Βυζαντινή Μουσική


Με σεβασμό στη μακρά ιστορική μας μουσική παράδοση, έχουμε δημιουργήσει μία κορυφαία σχολή για την εκμάθηση της Βυζαντινής και Παραδοσιακής μας μουσικής.

Βυζαντινή Μουσική