Πιάνο


Το πιάνο, με τις πολυφωνικές του δυνατότητες, το εξαιρετικά πλούσιο ρεπερτόριο και την ευρεία συμμετοχή σε σύνολα μουσικής δωματίου, αλλά και ως όργανο συνοδείας κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα όργανα της κλασικής μουσικής και τοποθετείται στην κορυφή των προτιμήσεων των νεαρών σπουδαστών. Ταυτόχρονα επιτελεί κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των εκτελεστών όλων των οργάνων, λειτουργώντας ως αναντικατάστατο εργαλείο για την κατανόηση της γλώσσας της μουσικής και την ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων του νέου μαθητή.

Η εκμάθηση του πιάνου έρχεται να καλύψει ουσιαστικά κενά που αφήνουν η σχολική εκπαίδευση και οι σύγχρονες συνθήκες ζωής στην σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Μοιράζομαι, συνεργάζομαι, εμπιστεύομαι, επιμένω, αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχή εκμάθηση του οργάνου και ταυτόχρονα οι πνευματικές και ψυχικές δεξιότητες που αναπτύσσει το παιδί μέσα από αυτήν τη διαδικασία.

Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο απαραίτητος για την ερμηνεία του πιάνου συντονισμός μυαλού, σώματος και ψυχής προσφέρει πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενισχύει τον βαθμό συγκέντρωσης, τις μνημονικές ικανότητες, τον αυτοέλεγχο και τις δεξιότητες πολυδιεργασίας του ατόμου (multitasking). Ταυτόχρονα, μέσω της διαπροσωπικής επαφής με τον δάσκαλο χτίζεται βαθμιαία η ικανότητα του σπουδαστή να συνεργάζεται εποικοδομητικά για την επίτευξη ενός αποτελέσματος αλλά και να επενδύει με υπομονή χρόνο και προσπάθεια για την κατάκτηση μακροπρόθεσμων στόχων.


Τα μαθήματα πιάνου είναι ατομικά σε όλες τις βαθμίδες. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές μας έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε πολλές ομαδικές δραστηριότητες. Ανοιχτά μαθήματα, θεματικές συναυλίες και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, προάγουν τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος γνώσης ενώ η δυναμική της ομάδας ενισχύει το παιδί στην ατομική του πορεία. Στο Εθνικό Ωδείο ο συνδυασμός ατομικής προσπάθειας και ομαδικής δράσης θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νέων μουσικών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο νέος μουσικός είναι άριστα εξοπλισμένος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου, απαιτητικού επαγγελματικού στίβου.

Οι σπουδαστές πιάνου στο Εθνικό Ωδείο διδάσκονται από επιλεγμένους δασκάλους με σημαντική εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία. Εκπαιδεύονται ως ερμηνευτές με έργα όχι μόνο από το παρελθόν αλλά και το παρόν, από το κλασικό αλλά και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Ο ευέλικτος σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών επιτρέπει τη συμμετοχή σε επαγγελματικό ή ελεύθερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στους προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες χρόνου του κάθε μαθητή.

Η διαρκής έμφαση που δίνεται στις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά, στις ανάγκες και στις δυνατότητές του, αποτυπώνεται στον μεγάλο αριθμό αποφοίτων μας που διαπρέπουν σε σημαντικούς διεθνείς διαγωνισμούς ή συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους μουσικές σπουδές στα μεγαλύτερα μουσικά ιδρύματα στον κόσμο ή σταδιοδρομούν ως σολίστ.