Μεταπτυχιακά Τμήματα

Μεταπτυχιακά τμήματα


Με φιλοσοφία τη διά βίου εκπαίδευση λειτουργούν κύκλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ειδικά τμήματα ανώτατου επιπέδου που απευθύνονται σε απόφοιτους και άλλους νέους μουσικούς που θέλουν να τελειοποιήσουν την τέχνη τους, κοντά σε διακεκριμένους καθηγητές και καλλιτέχνες. Παράλληλα διοργανώνονται πλήθος σεμιναριακών μαθημάτων για διάφορα όργανα και Masterclasses, μετακαλώντας για τον σκοπό αυτό σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής τέχνης.