Προσχολικά Τμήματα

Προσχολικά μουσικοπαιδαγωγικά τμήματα


Στο Εθνικό Ωδείο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα πολύ μικρά παιδιά για τα οποία προσφέρει ολοκληρωμένα τμήματα προσχολικής μουσικής αγωγής. Τα τμήματα αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν και τις ανάγκες αγγλόφωνων οικογενειών. Κεντρικό σημείο αναφοράς του προγράμματος αυτού αποτελεί το μάθημα της Μουσικής Προπαιδείας για βρέφη και νήπια (από 3 μηνών έως 6 ετών) που πλαισιώνεται από μαθήματα εισαγωγής στα μουσικά όργανα όπως είναι η μέθοδος πιάνου «Music for little Mozarts».